Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting HartVeilig Vught bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  Ton van der Kraaij, voorzitter

“Voor mij als cardioloog verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s Hertogenbosch  staat voorop (en heeft altijd voorop gestaan) dat een reanimatie voor alle inwoners van Vught zo goed mogelijk wordt vorm gegeven en wordt gegarandeerd.”

Pieter de Lange, secretaris

“Als onbezoldigd Rode Kruis bestuurder acht ik het mijn plicht als onderdeel van de EHBO om de gemeente Vught niet alleen Hartveilig te maken door de beschikbaarheid van voldoende AED’s en mensen die kunnen reanimeren, doch  ook er voor te zorgen dat in de toekomst deze situatie optimaal gehandhaafd blijft.”

Peter van den Dungen, penningmeester

“Ik wil graag dat overal een goede beschikbaarheid van AED’s gerealiseerd wordt. Ik heb van dichtbij gezien hoe een AED een mensenleven heeft gered. Bovendien lees ik vrijwel dagelijks wat een tijdig ingezette AED voor een mensenleven kan betekenen. Als stichting moeten we ons inzetten voor meer burgerhulpverleners die zich aanmelden bij Hartslag.nu en daardoor ook daadwerkelijk direct hulp kunnen verlenen.”

Janine Kortbeek – van de Mortel, bestuurslid

“Vanuit mijn fysiotherapeutische achtergrond besef ik maar al te goed hoeveel mensen er behept zijn met hart- en vaatziekten. De vrees is, dat dit de komende tijd beslist niet veel minder zal worden en daarom is een goed sluitend netwerk van hulpverleners die kunnen reanimeren en van voldoende AED’s op goed bereikbare plekken in Vught van groot belang. Als ik aan de realisatie hiervan een effectieve bijdrage kan leveren, dan wil ik mij daar graag voor inzetten.”

Jeff Fransz, bestuurslid

“Pas toen ik de reanimatiecursus gedaan had realiseerde ik me dat het letterlijk van levensbelang is dat er altijd en bij iedereen een inzetbare AED in de nabijheid is. Door middel van een hartverwarmende inzamelingsactie hebben we een AED in onze wijk kunnen realiseren. Ik wil me binnen de Stichting met hart en ziel inzetten om de hele gemeente Vught hartveilig te maken en te houden”

Koos van den Bogaard, bestuurslid

“Tijdens het collecteren voor een AED in mijn buurt, zag ik pas hoe dit leeft bij de mensen. Hierdoor ben ik bij de stichting gegaan. Mijn inbreng is vol te gaan voor een optimale dekking in Vught.”