Overige informatie

De Belastingdienst heeft aan onze stichting de ANBI status toegekend. Wat houdt dat in?

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

De Stichting HartVeilig Vught is officieel partner van HartslagNu. Wat houdt dat in?

Omdat wij voldoen aan alle voorwaarden die HartslagNu aan partnerschap stelt hebben we onder andere toegang tot al hun informatie over geregistreerde vrijwiligers, AED’s en AED-beheerders binnen onze regio. Dit stelt ons in staat om heel gericht ons netwerk uit te breiden en te vervolmaken. Daarnaast worden wij als partner als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen en wordt onze externe communicatie gefaciliteerd met handige hulpmiddelen. Meer informatie vindt u op deze pagina van HartslagNu.