De Financiën

De Stichting Hartveilig Vught is een Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI). Ze voldoet aan de voorwaarden die de belastingdienst aan een ANBI stelt. Door de ANBI-status is het voor donateurs/geldschieters fiscaal aantrekkelijk om de stichting financieel te ondersteunen. 

Voor de fondsenwerving richten we ons op particuliere of zakelijke donateurs, subsidiënten, fondsen en op sponsors.  

Naast sponsoring willen we financiën verwerven door middel van crowdfunding zodat een vermogen bestaat waaruit de aanschaf en onderhoud van AED’s mede kan worden bekostigd. In de crowdfunding richten we ons nadrukkelijk ook op zorgverzekeraars.

Wilt u ons financieel ondersteunen? Hier vindt u daarover meer informatie.

Deze sponsors zijn u reeds voorgegaan dus u verkeert in goed gezelschap! We hebben het geld hard nodig om Vught hartveilig te maken en te houden!