Hoe word ik burger hulpverlener?

reanimatie IEDEREEN KAN BURGER HULPVERLENER WORDEN…

Iedereen die 18 jaar of ouder is en de afgelopen twee jaar een cursus reanimatie heeft gevolgd kan burger hulpverlener worden. De reanimatiecursus is de minimum eis maar een opleiding Bedrijfs HulpVerlener of een EHBO-diploma is natuurlijk ook prima. In alle gevallen leer je hoe je moet reanimeren en hoe je de AED moet bedienen. Reanimatiecursussen worden op diverse plaatsen en door diverse instanties gegeven. De Stichting Reanimatie Den Bosch geeft bij voldoende deelname cursussen in de Rode Rik in Vught. Wilt u een reanimatiecursus of opfriscursus gaan volgen of wilt u eerst meer informatie? Meld u zich dan aan op  www.reanimerenleren.com

Als u zich na het behalen van het certificaat opgeeft bij HartslagNu.nl bent u burger hulpverlener. U kunt dan in voorkomende gevallen worden opgeroepen door 112. 

Op de HartslagNu  app op uw mobiele telefoon kunt u precies aangeven wanneer u beschikbaar bent voor oproepen. U behoudt daar dus zelf de regie over.